Разработка на мобилно приложение за Android и iOS със съвременна визия и пълна функционалност,  удобен потребителски интерфейс. Отлично изживяване, за посетители от всички мобилни устройства – смартфони и таблети.

  • Стилна и модерна визия и дизайн, съобразени с тенденциите на пазара и спецификите на продукта.
  • Уникалано потребителско преживяване, дизайн и функционалнсот на всички мобилни устройства.
  • Native решения – Бързина, стабилност, висока производителност.
  • Приложенията ни са разработени за конкретната операционна система, което осигурява оптимални резултати и отлично преживяване.
  • Android и iOS решения: Иновативни приложения за Android и iOs – двете водещи платформи в мобилните приложени.

Оптимизирайте бизнеса си и достигнете повече потребители, които използват най-предпочитаното устройство за достъп до интернет – телефонът. Ако бизнесът ви не разполага с мобилно приложение, изпускате потенциални посетители и продажби. Android и iOS приложенията улесняват търсенето, запаметяването и споделянето на информация и така значително подобряват усещането на вашите клиенти и удобството, с което избират предлаганите продукти и услуги.

Какво да очаквате от нас ?

Запознаване с бизнеса и нуждите на клиента

Опитът ни в консултантския бизнес ни показва важността на цялостната концепция за разработвания проект. Обсъждаме какво искате да постигнете и вникваме във вашата визия за проекта. За нас е важно правилно да разберем каква е целта на предлаганата услуга или продукт и коя е целевата група. Работим с клиента за да определим основната функция на проекта – представяне на продукт или услуга, подобряване на реклама и отваряне на канал за директна комуникация с клиенти, представяне и развитие в ново направление, др.

Анализ и поставяне на цели

Уточняване на какъв тип проект се търси от каталог с услуги + възможност за custom и хибридни решения. Дефинираме конкретни цели за постигане на търсените резултати. Анализираме нуждите на клиента и таргет групата.  Проучваме конкуренцията на пазара в дълбочина, което ни дава насоки как да предложим продукт, който е конкуретноспособен и актуален. Консултацията с клиента за всички основни въпроси е от първостепенно значение при вземането на стратегически решения и правилното изпълнение.

Дефиниране на бюджет и предоставяне на оферта

Изготвяме оферта, която взема под внимание очакванията на клиента и оптимизацията на разходите. Нашата цел е да сме повече от поредната фирма, предлагаща дигитални услуги – искаме да сме дългосрочния партньор на вашия бизнес, без значение колко голям е вашият проект и какви са вашите изисквания.

Изработка и предаване на проекта

Пренасяме конкретните ви идеи в работата като се стремим максимално точно да изпълним поставените цели. Концепцията и визията Ви са водещите при изработката на дизайн, функционалности и подредбата на съдържание. Проектите ни са изпълнени с мисъл за функционалността и преживяването на клиента. Редовно комуникираме постигнатият прогрес и търсим обратна връзка за корекции. Резултатите се коментират периодично в зависимост продължителността на проекта, но поне веднъж в междинна фаза и преди предаване на проекта (междинна фаза – ако проекта е за 1 месец, след 14 до 20 дни от започването му).